Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

Trương Thị Mỹ Ngọc

Kế toán trưởng

TẬP ĐOÀN 365 GROUP

Công ty TNHH Nhà Hàng EON51

24

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×