Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

TRẦN THỊ QUỲNH

Nhân viên kế toán

Học Viện Ngân Hàng (2017-2021)

Công ty Cổ phần APAX ( T11/2019 - T3/2020)

Công ty tài chính Shinhan ( T5/2020 - T7/2020)

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×