Đề thi trắc nghiệm về tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Phần 2

Mã đề thi : MD652

Số câu : 15 câu

Thời gian : 15 phút

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm

Không tắt máy khi làm bài
Được phép sử dụng tài liệu
Không hỏi đáp án người khác
Thoát ra tự động nộp bài

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x