Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

- Khi thoát khỏi trang chương trình sẽ tự động nộp bài

- Kết quả bài thi sẽ được gửi về nhà tuyển dụng hoặc Email của người lập phòng thi

- User đăng nhập sẽ chỉ được làm bài 1 lần duy nhất, đã thoát ra không đăng nhập lại để làm đề thi đó được nữa

- Các câu hỏi trắc nghiệm, tích vào để lựa chọn câu trả lời

- Kiểm tra nguồn điện và internet để đảm bảo ổn định trong quá trình làm bài thi.

- Với đề thi thử không cần đăng nhập tài khoản.

Bình luận về đề thi

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×