Giáo viên Trần Thị Hồng Vân

Cổng đào tạo / Giáo viên Trần Thị Hồng Vân

Các bước chọn giáo viên

Trần Thị Hồng Vân

Giáo viên : Trần Thị Hồng Vân

Trần Thị Hồng Vân

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Địa chỉ cụ thể : 37/6 Đường số 3 Ấp bàu sim Xã tân thông hội Huyện củ chi TP HCM

Đánh giá :

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Thời gian : THOẢ THUẬN; PARTIME

Giá khóa học : 1 đ


Giới thiệu công việc làm thêm :

Các giám đốc điều hành đều có mục tiêu chung là quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các họat động hàng ngày đều xung quanh vấn đề xử lý thông tin và ra quyết định hiệu quả. Vai trò của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho các giám đốc điều hành để phục vụ cho việc ra quyết định. Quá trình ra quyết định cho công việc điều hành kinh doanh có thể được mô tả qua các bước như sau: Lập kế hoạch: Các giám đốc doanh nghiệp luôn có kế hoạch kinh doanh rõ ràng vào đầu các năm tài chính và mục tiêu của họ là đưa công ty cán đích doanh thu. Kế hoạch này sẽ gắn liền với mục tiêu ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Khi lên kế hoạch, giám đốc doanh nghiệp cần liên kết tất cả các lực lượng của các bộ phận trong công ty để hướng tới mục tiêu đã xác định. Tổ chức công tác điều hành: Trong việc tổ chức, nhà quản lý sẽ quyết định cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người với các nguồn lực lại với nhau sao cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả nhất. Trong việc điều hành, các nhà quản lý giám sát hoạt động hàng ngày và giữ cho cả tổ chức hoạt động trôi chảy. Kiểm soát: Sau khi đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, các giám đốc điều hành là người phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện chức năng kiểm tra, họ sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Trong quá trình kiểm soát, họ sẽ so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. So sánh này sẽ chỉ ra ở khâu nào công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, và cần sự hiệu chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đã thiết lập. Ra quyết định: Ra quyết định là việc thực hiện những lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau. Ra quyết định không phải là một chức năng riêng biệt, nó là một chức năng quan trọng, xuyên suốt các khâu trong quá trình quản lý một tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến kiểm tra đánh giá. Chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tất cả các quyết định đều có nền tảng từ thông tin. Do vậy, một yêu cầu đặt ra cho công tác kế toán, đặc biệt KTQT là phải đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho nhà quản trị doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt việc ra quyết định.

Nội dung làm thêm :

Tư vấn , thiết lập quy trình quản lý nội bộ, hướng dẫn đào tạo nhân viên, tạo file hỗ trợ kiểm soát chi phí , doanh thu

Hỗ trợ các dịch vụ khác liên quan đến chuyên môn kế toán, thuế tại Doanh nghiệp khi có yệu cầu

 

 

Thời gian (năm) : 2010 - 2014

Trường học : Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn

Ngành học : Kế toán doanh nghiệp

Trình độ : Cao đằng

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2019 - 2021

Trường học : Đại Học Mở Hà Nội

Ngành học : Kế toán doanh nghiệp

Trình độ : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp


Thời gian (năm) : 2014 - 2016

Tên công ty : CÔNG TY TNHH SX-TM BĂNG KEO VẠN PHƯỚC

Vị trí công việc : KẾ TOÁN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Mô tả công việc :

 1. Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi t iền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...
 2. Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa NVL
 3. Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả 4. Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
 1. Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ
 2. Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng
 3. Tuyển dụng ,Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 4. Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó.
 5. Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 6. Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 7. Tính giá thành sản phẩm
 8. Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng
 9. Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh
 10. Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
 11. Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ


Thời gian (năm) : 2017 - 2018

Tên công ty : CÔNG TY TNHH BAO BÌ UNITED

Vị trí công việc : KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ SẢN XUẤT

Mô tả công việc :

1. Nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên t ính toán năng lực sản xuất của nhà máy.

2. Theo dõi đơn hàng, theo dõi t iến độ sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng.

 1. Tính toán nguyên vật liệu cho sản xuất.
 2. Nhập thời gian sản xuất của từng công đoạn vào hệ thống.
 3. Kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trên hệ thống.

 


Thời gian (năm) : 2019 - 2021

Tên công ty : CÔNG TY CP AQUABIGMAN; Công Ty TNHH MTV Bánh Kẹo Cao Lợi Hưng

Vị trí công việc : KẾ TOÁN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Mô tả công việc :

*Công việc thực hiện 

 • Công việc kế toán gồm : - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm Misa như Kế toán kho , Thu chi , Ngân hàng , Tính Giá Thành ,Khấu hao ,Lương ….. Theo dõi gia công , kiểm soát định mức NVL cho mỗi đơn hàng , Theo dõi chi phí ,tính hoa hụt NVL sau mỗi đơn hàng sản xuất ,làm báo cáo Doanh Thu , Chi phí hàng tháng ,Báo cáo tài chính theo yêu cầu BGĐ , Theo dõi công nợ , Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
 • Công việc hành chính nhân sự gồm : Tuyển dụng nhân sự , Chấm công ,tính lương ,công tác BHXH ,công đoàn …. Soạn thảo và lưu trữ các văn bản hồ sơ hành chính khác 


Thời gian (năm) : 2021 - HIỆN TẠI

Tên công ty : CÔNG TY CP SX-TM NHỰA VIỆT NAM

Vị trí công việc : TP KẾ TOÁN NỘI BỘ

Mô tả công việc :

A Công việc thường xuyên

- Kiểm tra số liệu ngân hàng , quỹ làm báo cáo tồn quỹ

- Kiểm tra dự toán thu chi, dựa vào tình hình thực tế để Xin duyệt chi ,điều chuyển vốn ,làm phiếu thu , chi , hồ sơ giải ngân , thanh toán khi có phát sinh

- Nhập chứng từ giải ngân ,cập nhật theo dõi các khoản vay , làm hồ sơ đáo hạn

- Kiểm tra định khoản, số liệu ,chứng từ kế toán

- Kiểm tra và cập nhật tình trạng đơn đặt hàng

- Kiểm tra ký xác nhận để xuất hàng

- Quản lý con dấu và ghi vào sổ theo dõi con dấu

- Cập nhật theo dõi LSX

- Lưu trữ và ghi vào danh mục theo dõi các giấy tờ , hồ sơ pháp lý , văn bản đi văn bản đến, hợp đồng ….

- Làm đề nghị thanh toán , bổ sung , cung cấp các chứng từ , các số liệu khác liên quan đến kế toán,  khi có yêu cầu

A Xử lý các công việc phát sinh khác

+ Tạo file + hướng dẫn các bạn làm các báo cáo khi có yêu cầu phát sinh, hướng dẫn công việc, cách xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc (kế toán + kho vận)

+ Tạo quy trình và kiểm soát quy trình nội bộ (kế toán , kho vận , nhân sự )

+ Liên hệ ngân hàng , làm các thủ tục chứng từ khác khi có thay đổi hoặc yêu cầu từ ngân hàng, công ty

+ Lên cơ quan nhà nước như thuế, BHXH, ngân hàng, xã khi có yêu cầu

+ Báo cáo tình hình tài chính , dự toán thu chi, tập hợp chi phí , tập hợp các khoản đã chi , các khoản tiền đã thu….. các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu anh Huy (khoản mỗi tuần 1 lần)

+ Tính và kiểm soát giá bán

+ Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu từ BGĐ, tham mưu cho BGĐ các vấn đề về tài chính và kiểm soát nội bộ

            

            

 


Giới thiệu bản thân

Mình tên Trần Thị Hồng Vân , Sinh năm 1990 . Mình sinh ra tại Tây Sơn Bình Định nhưng sinh sống và làm việc tại TP.HCM , Từ năm 2015 đến 2017 là khoảng thời gian mới tốt nghiệp mình đã làm việc ở nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau có thể kể đến như : Thủ kho , thống kê sản xuất , kế hoạch sản xuất , nhân sự , sale admin thuộc các lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, băng keo , thực phẩm đồ uống và bánh kẹo , thủ công mỹ nghệ , dây rút và các sản phẩm nhựa . Từ năm 2018 , mình bắt đầu được trải nghiệm với những chức vụ cao hơn như phó phòng kế hoạch và quản lý phòng kế toán . Qua những khoảng thời gian đó đã giúp mình có những cái nhìn tổng quan và những kinh nghiệm cho việc quản trị kiểm soát nội bộ ở nhiều khía cạnh khác nhau . Hi vọng có thể chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm trong công việc đến tất cả mọi người . Xin cảm ơn 

Giáo viên có trình độ tương đương

Đinh Thị Yên

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Huyện Hoài Đức - Hà Nội

Đánh giá :

Lê Thị Hải Dung

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Đánh giá :

Đỗ Thị Thanh Hồi

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đánh giá :

ĐỖ HUYỀN

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Đánh giá :

Lê Thị Kim Ngân

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đánh giá :

Bùi Thị Thanh Thúy

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Đánh giá :

Hoàng Thị Kim Ngân

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Ninh Bình - Ninh Bình

Đánh giá :

Nguyễn Phương Hoa

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Hải Dương - Hải Dương

Đánh giá :

PHAN THỊ THÙY

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Hải Dương - Hải Dương

Đánh giá :

Nguyễn Thu Hà

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đánh giá :

Vũ Đình Chính

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Hải Dương - Hải Dương

Đánh giá :

Mr Bông va Gấu

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội

Đánh giá :

Hà Quốc Bảo

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Đánh giá :

Đào Thị Nga

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Hưng Yên - Hưng Yên

Đánh giá :

Lâm Thị Hồng Thoa

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Biên Hòa - Đồng Nai

Đánh giá :

Lê Văn Thiên

Lĩnh vực : Công ty thương mại & sản xuất

Địa chỉ : Tuy Hòa - Phú Yên

Đánh giá :
;

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !