Giáo viên Nguyễn Thu Trang

Cổng đào tạo / Giáo viên Nguyễn Thu Trang

Các bước chọn giáo viên

Nguyễn Thu Trang

Giáo viên : Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Số điện thoại : *********

Email : *********

Lĩnh vực : Doanh nghiệp liên doanh

Địa chỉ : Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Địa chỉ cụ thể : Thôn An Tiến, xã An Lư

Đánh giá :

Đang cập nhập thông tin

Giới thiệu bản thân

Hiện là kế toán cho công ty dịch vụ được bốn năm, đã qua quyết toán thuế nhiều loại hình doanh nghiệp. Mong muốn tìm thêm việc để thêm thu nhập

Giáo viên có trình độ tương đương

Nguyễn Thị Hương

Lĩnh vực : Doanh nghiệp liên doanh

Địa chỉ :

Đánh giá :

Đinh Ngọc Tuấn

Lĩnh vực : Doanh nghiệp liên doanh

Địa chỉ :

Đánh giá :

CFC Việt Nam

Lĩnh vực : Doanh nghiệp liên doanh

Địa chỉ :

Đánh giá :
;

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !