Kế toán dịch vụ: Phạm Phạm kim chi

Phạm Kim Chi 
Sinh năm  1989 
Địa chỉ: Hải Phòng

SĐT/zalo: 0985.265.963
email: kimchi500411@gmail.com
nhận làm dịch vụ kế toán thuế+nội bộ

Cung cấp báo cáo kịp thời, chính xác, nhanh chóng đúng kỳ hạn

Cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán

Tập hợp chi phí, tính giá thành chính xác cho từng sản phẩm
- Quản lý các khoản vay và giao dịch ngân hàng
- Lên kế hoạch dòng tiền và kế hoạch thanh toán .
- Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng và năm tài chính.
- Lập báo cáo chi phí sản xuất và giá thành công trình theo yêu cầu nội bộ.

Thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý ,
chính xác của chứng từ.
- Trực tiếp thực hiện đúng đủ, kịp thời các báo cáo với cơ quan thuế như: Báo cáo
thuế GTGT, TNCN, TNDN

- Hạch toán các nghiệp vụ thuế, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ
- Báo cáo quyết toán năm
- Đảm bảo tính hợp lý, chính xác và trung thực trong việc hình thành các bút toán
kế toán, lên sổ sách, báo cáo .
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin kế toán về hoạt động kinh doanh, tình
hình công nợ, thu chi cho ban lãnh đạo và tư vấn các giải pháp. Như báo cáo thu
chi, công nợ, báo cáo chi phí, kết quả kinh doanh, kế hoạch dòng tiền.
- Chuẩn bị và chịu trách nhiệm về các báo cáo đối với cơ quan thuế như báo cáo
thuế GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN ...
- Đại diện ngoại giao và làm việc trực tiếp với các cơ quan bên ngoài : cơ quan
thuế, kiểm toán, ngân hàng.

cử nhân kế toán - kiểm toán ĐH DL Hải Phòng

chứng chỉ kế toán trưởng

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x