Kế toán dịch vụ: Nguyễn Trung Dũng

Họ Tên: NGUYỄN TRUNG DŨNG

Công việc hiện tại: Kế toán trưởng

Nơi làm việc: Bình Dương

- Kinh nghiệm 12 năm về Kế toán - kiểm toán - thuế, Cụ thể:

  + 3 năm là nhân viên Kiểm toán

  + 5 năm Kế toán tổng hợp

  + 4 năm Kế toán trưởng

- Loại hình doanh nghiệp đã trải qua:

  + Kiểm toán và tư vấn thuế

  + Kế toán công ty SX phần mềm và Social media

  + Kế toán công ty Sản xuất: viên nén và hạt điều

  + Kế toán công ty Thương mại: VLXD, Rượu bia nước ngọt

  + Kế toán công ty xây dựng: Dự án nhà ở

- Kinh nghiệm cụ thể:

  + Lập các Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Việt Nam.

  + Hợp nhất Báo cáo tài chính tập đoàn.

  + Xây dựng hệ thống hạch toán kế toán và báo cáo nội bộ.

  + Xây dựng quy trình chứng từ kế toán và chứng từ làm việc giữa các phòng ban với phòng kế toán.

  + Tham gia xây dựng quy chế tài chính doanh nghiệp.

  + Quản lý nghiệp vụ và tuyển nhân sự phòng kế toán.

  + Nghiên cứu các chính sách thuế và áp dụng đối với doanh nghiệp một cách phù hợp.

  + Lập báo cáo và hồ sơ vay ngân hàng cho doanh nghiệp, hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua bất động  

     sản.

  + Giải trình số liệu quyết toán Thuế và Kiểm toán.

  + Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

- Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG - HCM)

- Chứng chỉ Kế toán trưởng, trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x