Kế toán dịch vụ: Nguyễn Thị Hương

Tôi tốt nghiệp cử nhân kế toán trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, với hơn 6 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp và kế toán thuế trong các lĩnh vực xây lắp điện thử viễn thông, dịch vụ khách sạn, TM-DV công nghệ thông tin. Với tinh thần cầu thị, học hỏi không ngừng bên cạnh các kinh nghiệm làm việc thực tế, tôi thường xuyên tham gia các khóa học, các khóa đào tạo nâng cao trong lĩnh vực kế toán, thường xuyên cập nhật mới các chính sách thuế cũng như nhưng thay đổi trong công tác kế toán của các cơ quan có thẩm quyền. 

Rất hân hạnh hợp tác với quý doanh nghiệp !

2020 - nay

CÔNG TY CỔ PHẦN UTO TECHNOLOGY

Vị trí: Kế toán tổng hợp /kế toán thuế

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm tra, tổng hợp số liệu từ các phân hệ kế toán: chứng từ gốc, quy trình lưu chuyển chứng từ, quy định hạch toán chứng từ, lưu trữ chứng từ...của các phần hành: tiền mặt, tiền gửi, công nợ, thuế, hóa đơn, giá thành

 Kiểm tra chứng từ của từng phần hành, đối chiếu số liệu nội bộ, thuế, ngân hàng, thuế

Kiểm tra tính đúng đắn của chứng từ kế toán, hồ sơ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán

Lập báo cáo nội bộ: giá thành, lãi lỗ...

Thực hiện kê khai quyết toán thuế GTGT, Thuế thu nhập Doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính 

Lập các báo cáo theo yêu cầu của ban quản trị

2018 - 2020

CÔNG TY TNNH LAGUNA VIỆT NAM

Vị trí: Kế toán doanh thu, kế toán thanh toán

Mô tả công việc:

Kế toán thanh toán:

 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn chứng từ đầu vào, theo dõi việc tạm ứng. Đối chiếu công nợ, cập nhật công nợ, hạn thanh toán, thanh toán nhà cung. 
 • Lập báo cáo công nợ hàng tháng

Kế toán doanh thu: 

 • Thực hiện các báo cáo bán hàng, doanh thu hay lập các phiếu doanh thu.
 • Làm các báo cáo về các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa, doanh thu bán hàng và cập nhật cho kế toán trưởng hoặc bộ phận kế toán trong ngày.
 • Lưu trữ các hóa đơn bán hàng và so sánh với hóa đơn sử dụng trước đó.
 • Điều chỉnh các khoản giảm trừ, đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến giảm trừ doanh thu được phê duyệt của cấp trên.
 • Làm các báo cáo tổng hợp để gửi kế toán trưởng xem xét và duyệt.
 • Kiểm tra đột xuất các đại lý hay điểm bán hàng về doanh thu bán hàng.
 • Cùng thủ quỹ kiểm tra đột xuất và định kỳ tất cả các quỹ nội công ty.

2015 - 2018

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MMD

Vị trí: KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN THUẾ

Mô tả công việc:

 • Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Các hóa đơn, chứng từ cần được kiểm tra xem có hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán hay không. 
 • Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,… tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến việc thiếu sót trong khâu khớp quỹ hay kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,….
 • Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác.
 • Hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào cần kê luôn vào tháng đó.
 • Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các loại thuế khác (nếu doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng). 
 • Lập bảng tính lương, bảng lương làm thêm giờ, bảo hiểm, các khoản lương thưởng, phụ cấp khác để chi trả cho người lao động.
 • Tính lại trị giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ,…
 • Rà soát lại các hóa đơn, chứng từ ghi nhận trên sổ sách kế toán để lên tờ khai GTGT hàng quý, tạm tính thuế TNCN và TNDN.
 • Lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Kê khai, nộp thuế môn bài đầu năm (cần chú ý hạn kê khai và nộp thuế là ngày 31/1, đối với doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi có giấy phép đăng ký kinh doanh cần nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày).
 • Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN (tháng 12 hoặc quý IV) và tạm tính thuế TNDN (quý IV) năm trước liền kề.
 • Nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNDN, TNCN của năm trước liền kề và hạn nộp 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.
 • Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước
 • Kiểm tra lại chứng từ, hóa đơn, hạch toán hết các hóa đơn GTGT còn bỏ sót, không nên để hóa đơn sang năm sau mới hạch toán vì nó sẽ ảnh hưởng đến thuế TNDN phải nộp trong kỳ.
 • Kiểm kê, đối chiếu sổ quỹ và quỹ tồn thực tế, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
 • Đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
 • Lập báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế toán (hay Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp), Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.

2010 - 2014

Đại học kinh tế Tp.HCM

Ngành học : Kế Toán

Trình độ : : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x