Kế toán dịch vụ: Nguyễn THị Hòa

-         Tập hợp quản lý hồ sơ chứng từ kế toán .

-         Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-         Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

-         Theo dõi quản lý công nợ của công ty.

-         Thực hiện các nghiệp vụ của kế toán : Thu Chi làm việc với ngân hàng, thuế.

-         Tính giá thành sản phẩm.

-         Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thanh toán, kế hoạch dòng tiền cho công ty.

-         Hạch toán thu nhập, chi phí , khấu hao , TSCĐ, công nợ và nghiệp vụ khác.

-         Kiểm tra đối chiếu NVL đầu ra đầu vào

-         Lập báo cáo thuế hàng Tháng, Quý , Lên BCTC theo Quy định nhà nước.

-         Kiểm tra , thanh tra chứng từ với cơ quan thuế, và kiểm troán BCTC với cơ quan chức năng

2015 - 2020

Công Ty TNHH TOP.APPAREL

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

-         Tập hợp quản lý hồ sơ chứng từ kế toán .

-         Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-         Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

-         Theo dõi quản lý công nợ của công ty.

-         Thực hiện các nghiệp vụ của kế toán : Thu Chi làm việc với ngân hàng, thuế.

-         Tính giá thành sản phẩm.

-         Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thanh toán, kế hoạch dòng tiền cho công ty.

-         Hạch toán thu nhập, chi phí , khấu hao , TSCĐ, công nợ và nghiệp vụ khác.

-         Kiểm tra đối chiếu NVL đầu ra đầu vào

-         Lập báo cáo thuế hàng Tháng, Quý theo Quy định nhà nước.

-         Kiểm tra chứng từ với cơ quan thuế, và kiểm troán BCTC với cơ quan chức năng

Chưa cập nhật

Kinh tế kĩ thuật trung Ương

Ngành học : Kế toán Doanh nghiệp

Trình độ : : Đại học

Trạng thái :

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x