Kế toán dịch vụ: Hoang Ngọc Hạnh

Tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty Sản xuất Công nghiệp và Công ty Thương mại & Dịch vụ của Người nước ngoài với nhiệm vụ: Kế toán trưởng và Giám đốc Nhân sự & GA / Tổng giám đốc (Back office) 
 
Tôi có kinh nghiệm thiết lập hệ thống quản trị, hệ thống kế toán mới cho các doanh nghiệp mới thành lập; Thiết lập lại hệ thống quản trị, kế toán cho doanh nghiệp cũ; sửa chữa sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Tôi đã trải qua nhiều lần rà soát, thiết lập lại hệ thống kế toán và làm việc với Cơ quan Kiểm tra Thuế; Lập chứng từ hoàn thuế GTGT để lấy tiền hoàn thuế GTGT; Lập hồ sơ vay vốn để vay vốn Công ty mẹ và vay trong nước từ Ngân hàng, quyết toán, hoàn thuế....

Tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty Sản xuất Công nghiệp và Công ty Thương mại & Dịch vụ của Người nước ngoài với nhiệm vụ: Kế toán trưởng và Giám đốc Nhân sự & GA / Tổng giám đốc (Back office) 
 
Tôi có kinh nghiệm thiết lập hệ thống quản trị, hệ thống kế toán mới cho các doanh nghiệp mới thành lập; Thiết lập lại hệ thống quản trị, kế toán cho doanh nghiệp cũ; sửa chữa sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Tôi đã trải qua nhiều lần rà soát, thiết lập lại hệ thống kế toán và làm việc với Cơ quan Kiểm tra Thuế; Lập chứng từ hoàn thuế GTGT để lấy tiền hoàn thuế GTGT; Lập hồ sơ vay vốn để vay vốn Công ty mẹ và vay trong nước từ Ngân hàng,quyết toán, hoàn thuế....

1. 2016 - Chief Accounting - Vietnam National University - HCMC Economic University - Viet Nam

2. 2010 - Quality management systems internal auditor training course ISO 9001: 2008 – Bureau Veritas Certification Vietnam Ltd. - Viet Nam

3. 2008 - Internal Audit - The Business ManagementInstitute (BMI) - Viet Nam

4. 2005 - Business Administration - The Business Management Institute (BMI) - Viet Nam

5. 2003 - Kaizen 5S - Vietnam-Japan Human Resources Cooperation Center (VJCC) - Viet Nam

6. 2003 - Secretary - Administrative management Office - International Standards - Ho Chi Minh City University of Law and Economics - Viet Nam.

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !

XEM BẢNG GIÁ
Đăng ký tư vấn x