NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Lượt xem: 20

Tên công ty : PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN DÂN 102

Vị trí cần tuyển : Nhân viên kế toán

Ngày đăng tin : 1 tuần trước

Mức lương : Thỏa thuận

Địa chỉ : Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Địa chỉ làm việc : 𝘉𝑖̀𝘯𝘩 𝘛𝘩𝑎̣𝘯𝘩, 𝘏𝘊𝘔

Mô tả nội dung tuyển dụng


THÁNG NÀY MÌNH CÓ JOB NGON

HỎI XEM BẠN ĐÃ CÓ VIỆC HAY CHƯA ??

-------------

𝘟𝘪𝘯 𝘤𝘩𝑎̀𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯, 𝘭𝑎̣𝘪 𝘭𝑎̀ 𝘮𝑖̀𝘯𝘩 đ𝐚̂𝘺

𝘊𝐚̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝑒̣̂𝘯 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘤𝘶𝑜̂́𝘪 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨...

𝘚𝘦̂́𝘱: 𝘛𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘊𝘩𝑖̣ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘣𝑎̣𝘯 𝘓𝑒̂̃ 𝘵𝐚̂𝘯 - 𝘒𝘦̂́ 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹𝑎̆́𝘯, 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝑒̣𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘨𝘪𝑜̉𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯𝘨, 𝘭𝑢̛𝑜̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝑖̃... 1/6 đ𝘪 𝘭𝑎̀𝘮 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 𝘛𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘯𝘩𝘪 𝘯𝘩𝑒́ 🤪

𝘔𝘦: 𝘋𝑎̣ 𝘚𝘦̂́𝘱, 𝘌 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝑎̣

--------------

Đ𝑎̂́𝘺 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝑎̣, 𝘮𝑖̀𝘯𝘩 𝘭𝑎̣𝘪 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘓𝑒̂̃ 𝘵𝐚̂𝘯 - 𝘒𝘦̂́ 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘯𝘩𝑒́

𝑈̛𝘶 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝘩𝑢̛𝘢 𝘤𝑜́ 𝘨𝘪𝘢 đ𝑖̀𝘯𝘩, 𝘤𝘢𝘰 𝘮55 𝘵𝘳𝑜̛̉ 𝘭𝑒̂𝘯, 𝘤𝘩𝑎̆𝘮 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘤𝘩𝑖̣𝘶 𝘬𝘩𝑜́

𝘛𝘩𝘶 𝘯𝘩𝑎̣̂𝘱 7-9𝘔, 𝘩𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 đ𝑎̂̀𝘺 đ𝑢̉ 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝘩𝘦̂́ đ𝑜̣̂ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘲𝘶𝘺 đ𝑖̣𝘯𝘩 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘵𝘺

𝘊𝑜́ 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 3-6 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨, 𝑢̛𝘶 𝘵𝘪𝑒̂𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘱 𝘷𝑢̣ 𝘒𝘦̂́ 𝘵𝘰𝑎́𝘯

--------------

🌱Đ𝑖̣𝘢 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘭𝑎̀𝘮 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 : 𝘉𝑖̀𝘯𝘩 𝘛𝘩𝑎̣𝘯𝘩, 𝘏𝘊𝘔

🌱𝘔𝑜̣𝘪 𝘵𝘩𝑎̆́𝘤 𝘮𝑎̆́𝘤 𝘷𝑒̂̀ 𝘷𝑖̣ 𝘵𝘳𝑖́ 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘭𝘪𝑒̂𝘯 𝘩𝑒̣̂: 0325.060.777

🌱𝑈̛́𝘯𝘨 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘨𝑢̛̉𝘪 𝘊𝘝 𝘷𝑒̂̀ 𝘮𝘢𝘪𝘭 : 𝘵𝘩𝘶𝘰𝘯𝘨𝘥𝘵@𝘷𝘪𝘦𝘵𝘮𝘦𝘤𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱.𝘤𝘰𝘮

NHÂN VIÊN KẾ TOÁNChia sẻ Zalo

Hạn nộp hồ sơ : 11/07/2021

Vui lòng bấm nút "Nộp hồ sơ" để ứng tuyển vào vị trí công việc này."

THÔNG TIN THAM KHẢO


𝘷𝘪𝘦𝘵𝘮𝘦𝘤𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱.𝘤𝘰𝘮

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN