Công việc này đã hết hạn nộp hồ sơ rồi !

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Lượt xem: 321

Tên công ty : Công ty Sông Hồng

Vị trí cần tuyển : Kế toán tổng hợp

Ngày đăng tin : 1 tháng trước

Mức lương : Thỏa thuận

Địa chỉ : Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Mô tả nội dung tuyển dụng


1. Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ bộ phận Gara, quản lý tổng quát công nợ Gara. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi bộ phận Gara

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối phụ trách, tổng hợp bộ phận theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng TCKT.

- Kiêm nhiệm công việc quản lý điểm đỗ xe của Công ty.

- Phối kết hợp với P.TCHCNS&QT làm lương cho bộ phận Thợ Gara và bộ phận VSCN.

- Lưu trữ dữ liệu, tài liệu kế toán theo qui định.

- Lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Thời gian làm việc: Từ t2-t6 hàng tuần

Chế độ đầy đủ theo quy định

KẾ TOÁN TỔNG HỢPChia sẻ Zalo

Hạn nộp hồ sơ : 01/09/2021

Vui lòng bấm nút "Nộp hồ sơ" để ứng tuyển vào vị trí công việc này."

THÔNG TIN THAM KHẢO


Đang cập nhật...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành