Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Trần Thị Mỹ Linh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 8204
Ngày cập nhật 1 tuần trước 90
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán tổng hợp
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0