Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Phạm Thị Hằng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 75 điểm ID : 19305
Ngày cập nhật 1 tháng trước 81
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 11 năm
Xuất nhập khẩu
Kế toán tổng hợp
Hà Nội | Quận Thanh Xuân
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 15 0 0