Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Phạm Lê Cầm Dân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 22117
Ngày cập nhật 1 tuần trước 82
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán nội bộ
Hà Nội | Quận Ba Đình | Quận Cầu Giấy
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x