Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Nguyễn Thị Hà
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 45 điểm ID : 9939
Ngày cập nhật 1 ngày trước 88
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 5 năm
Công nghệ & máy tính | Hoạt động tài chính
Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 30 0 0 0