Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Lê Diễm Phúc
TT công việc Đã đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26279
Ngày cập nhật 2 tuần trước 61
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán thực tập
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 3 | Quận 10 | Quận 4 | Quận 5
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x