Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên nguyen duy khuong
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26309
Ngày cập nhật 1 tuần trước 27
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 13 năm
Công ty sản xuất
Kế toán trưởng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Thủ Đức | Quận Bình Thạnh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x