Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
17/06/1985

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Đức Xuân Sơn

- Kế toán thuế

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Tên công ty
Vị trí công việ
Tên công ty
Vị trí công việ
Công ty TNHH cổ phần Sắc màu
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công ty TNHH cổ phần Sắc màu
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyễn Đức Xuân Sơn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 41 điểm ID : 26452
Ngày cập nhật 1 tháng trước 34
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 11 năm
Xây dựng công trình dự án
Kế toán thuế
Hà Nội | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 21 0 0 0
Đăng ký tư vấn x