Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Đình Phú
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 27820
Ngày cập nhật 1 tuần trước 42
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Hoạt động tài chính
Chuyên viên tài chính | Chuyên viên tư vấn tín dụng | Quan hệ khách hàng | Thẩm định giá
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Bình Thạnh | Quận Phú Nhuận | Quận 3
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x