Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Thi Hương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 4850
Ngày cập nhật 1 tháng trước 147
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán nội bộ
Hà Nội | Huyện Hoài Đức
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x