Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
10/10/1998

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Sở thích

Châu Thúy Mi

- Kế toán nội bộ

Trình độ học vấn
Trường Đại Học Văn Hiến
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Công ty Cổ phần Dong Shop Sun
Kế toán nội bộ
Họ và tên Châu Thúy Mi
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 47 điểm ID : 26423
Ngày cập nhật 1 tháng trước 25
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Bình Tân
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x