Tải sơ yếu lý lịch

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được sơ yếu lý lịch (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên:
Nam, Nữ:
Sinh ngày
tháng
năm
 
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
Chứng minh thư nhân dân số:
 
Nơi cấp:
 
Ngày
 
tháng
 
năm
 
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng
Di động
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:
Số hiệu:
Ký hiệu:
Họ và tên:
Bí danh:
Tên thường gọi:
Sinh ngày
tháng
năm
 
Tại
Nguyên quán:
 
Nơi ở đăng ký thường trú hiện nay:
Dân tộc
 
Tôn giáo
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp):
 
Thành phần bản thân hiện nay:
Trình độ văn hoá:
 
Ngoại ngữ:
Trình độ chuyên môn:
Loại hình đào tạo:
 
Chuyên ngành đào tạo:
 
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày
tháng
 
năm
 
Nơi kết nạp:
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày
tháng
 
năm
 
Nơi kết nạp:
 
Tình hình sức khoẻ:
Cao
Cân nặng
kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:
 
Cấp bậc:
Lương chính hiện nay
 
Ngày nhập ngũ:
 
Ngày xuất ngũ:
Lý do
 

Hoàn cảnh gia đình

Họ và tên bố:
 
Tuổi
Nghề nghiệp
 
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? Ở đâu?
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
Họ và tên mẹ:
 
Tuổi
 
Nghề nghiệp
 
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? Ở đâu?
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

Họ và tên anh chị em ruột
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Họ và tên vợ hoặc chồng:
Tuổi
 
Nghề nghiệp
 
Nơi làm việc:
 
Chỗ ở hiện nay:
 
Họ và tên các con:
1)
Tuổi
Nghề nghiệp
 
2)
Tuổi
Nghề nghiệp
3)
Tuổi
Nghề nghiệp
 
4)
Tuổi
 
Nghề nghiệp
5)
Tuổi
 
Nghề nghiệp

Quy trình hoạt động của bản thân

Từ tháng năm
đến tháng năm
Làm công tác gì Ở đâu Giữ chức vụ gì?

Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng:
Kỷ luật:
 

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.
Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường
,Ngày
tháng
năm

Người khai ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả . Vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay !