Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

TRẦN THỊ NGẦN

Kế toán tổng hợp

Công Ty CPTM Việt Hương (Vinaroma)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Diamondrise

350/33 Đường T15 , phường An Phú Đông , Quận 12 , TP HCM

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×