Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

Nguyễn Chiến Thắng

- Kế toán tổng hợp

09/2009 - 05/2014

01/2021 - Nay: Công ty CP Gạch Ốp Lát Hòa Bình Minh

01/2018 - 12/2020: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Thuế Việt Nam

03/2016-03/2017 : Công ty TNHH Kiểm toán PNT - CN HCM

09/2014-12/2015: Công ty TNHH MTV TT &MP Thanh Nguyên

614/78 đường 79, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×