Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

Nguyễn Thị Mai Thi

Kế toán thực tập

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2018-2021)

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mai Đông Nam Phú

Ngân hàng quân đội

Phường 5, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×