Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

Ngô Thị Thu Hương

Thực tập sinh tuyển dụng

Học viện Chính sách và Phát triển

Cửa hàng Lotteria (01/2020-06/2021)

Hà Đông - Hà Nội

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×