Ngày cập nhật hồ sơ : 1 tháng trước

Trình độ :

Ngày duyệt hồ sơ : 1 tháng trước

Kinh nghiệm : dưới 1 năm kinh nghiệm

15 điểm
Thông tin ứng viên
Lượt xem : 4
Hồ sơ ứng viên
Ứng viên tương tự

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×