Ngày cập nhật hồ sơ : 1 ngày trước

Trình độ : Tốt nghiệp đại học

Ngày duyệt hồ sơ : 1 ngày trước

Kinh nghiệm : dưới 1 năm kinh nghiệm

40%
Thông tin ứng viên
Lượt xem : 2
Hồ sơ ứng viên
Ứng viên tương tự