Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH MTV Ladofoods
Xác thực tại sanketoan.vn
Ngày đăng tin : 1 tuần trước Lượt xem: 155 Mã tin: SKT11299

Mức lương : 10 - 15 triệu

Kinh nghiệm : 2 năm kinh nghiệm

Trình độ : Đại học

Phần mềm yêu cầu : Phần mềm khác

Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp

Số lượng cần tuyển : 1

Giới tính : Không yêu cầu giới tính

Độ tuổi : Độ tuổi từ 25->30

Địa chỉ : Quận 3 - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

Địa điểm làm việc : 221 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mô tả công việc


1/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động SXKD toàn hệ thống
 • Hướng dẫn, kiểm tra công tác hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán và luật quản lý thuế.
 • Tổng hợp báo cáo thuế, kê khai quyết toán thuế định kỳ hàng tháng, quý năm.

2/ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC:

Bên trong:

 1. Quan hệ với cấp trên:
 • Xin ý kiến, và chịu sự chỉ đạo giải quyết - điều hành công việc hàng ngày của kế toán trưởng, của ban Giám đốc.
 • Cập nhật công việc thường xuyên theo tiến độ, đáp ứng kịp thời báo cáo trong công tác quản trị khi có yêu cầu của cấp lãnh đạo.
 • Tham mưu và đề nghị giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn.
 • Nhận lời giải thích hoặc hướng dẫn rõ hơn về công việc                                            
 • Đáp lại những yêu cầu của cấp trên.
 1. Quan hệ hàng ngang với đồng nghiệp ngang cấp
 • Phối hợp các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trên tinh thần đoàn kết, hòa đồng cùng nhau chia sẻ những ý tưởng cải tiến trên tinh thần đoàn kết, hòa đồng cùng nhau tiến bộ.
 • Hiểu rõ đồng nghiệp và các hoạt động của họ.

 

Bên ngoài:

 1. Với khách hàng: Thực hiện các công việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhằm đảm bảo công việc được thuận lợi, tạo hình ảnh tốt cho công ty.
 2. Quan hệ xã hội: Phối hợp các hoạt động mang tính xã hội, hoạt động công đoàn; nhằm tăng cường hình ảnh, uy tín của Công ty và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.
 3. Với cơ quan thuế: Tham gia các lớp tập huấn về thuế, liên hệ để dược tư vấn hỗ trợ các chính sách, quy định theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

 

3/ NHIỆM VỤ

 • Chịu trách nhiệm nhập liệu; hạch toán hóa đơn đầu vào, hạch toán các bút toán theo hồ sơ thanh toán cho 2 công ty, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, các hồ sơ thanh toán khác có liên quan. Lập phiếu thu, phiếu chi và chuyển phiếu thu chi cho thủ Quỹ thực hiện thu- chi tiền.
 • Kế toán tổng hợp cuối kỳ, kiểm soát, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán phát sinh hàng ngày. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra định khoản nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và luật quản lý thuế.
 • Kê  khai thuế  hàng tháng, hàng quý, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế định kỳ, báo cáo năm theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, quản lý tổng quát về tài sản, vật tư hàng hóa tồn kho, công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Phối hợp công tác đối chiếu công nợ, đối chiếu kho với kế toán kho Cty MTV và Kế toán kho Tổng công ty để đảm bảo số liệu chính xác kịp thời.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định cho ban Giám đốc công ty và của Tổng Công ty: Báo cáo dòng tiền hàng tuần, báo cáo doanh số hàng tuần; BCTC; KQKD hàng tháng; báo cáo thực hiện doanh thu – chi phí hàng tháng; kế hoạch doanh thu – chi phí hàng tháng.
 • Phối hợp việc tổng hợp thu nhập để thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người lao động.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các kho, Showroom, các đơn vị.
 • .Cập nhật các quy định, thông tư sửa đổi bổ sung  của Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế nhằm cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, BKS, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán, chứng từ có liên quan theo quy định
 • Thủ quỹ tiền mặt tại Công ty, lưu giữ tiền bạc cẩn thận, đảm bảo an toàn tránh để xảy ra thất thoát hoặc mất mát.

Các công việc kiêm nhiệm khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

 1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, CÁC QUYỀN LỢI KHÁC :
 • Chế độ lương theo thỏa thuận, thu nhập theo vị trí công việc.
 • Thụ hưởng về trách nhiệm và quyền lợi theo Thỏa ước lao động tập thể của công ty.
 • Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo của công ty.
 • Tham gia đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật và Công ty
 • Các chính sách, Quy chế phúc lợi Công ty ban hành.
 1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ :
 • Tham mưu quản lý cấp trên kịp thời, chính xác, hiệu quả.
 • Trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn.
 • Thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.
 • Khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của vị trí đảm trách.
 • Tinh thần đoàn kết và phối hợp làm việc trong các Phòng/bộ phận thực hiện và các mục tiêu chất lượng của Công ty.
 • Tuân thủ Nội quy – quy định/quy chế của Công ty.
 • Khả năng cải tiến, hiệu quả trong công việc.                                                                                           
 1. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
 • Thời giờ làm việc: 44 giờ/tuần. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Chủ nhật được nghỉ.
 • Làm thêm giờ nếu có yêu cầu của Công ty vì tính chất của công việc.
 • Phương tiện đi lại: tự túc, chế độ công tác theo quy định của công ty.

Yêu cầu công việc


1/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động SXKD toàn hệ thống
 • Hướng dẫn, kiểm tra công tác hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán và luật quản lý thuế.
 • Tổng hợp báo cáo thuế, kê khai quyết toán thuế định kỳ hàng tháng, quý năm.

2/ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC:

Bên trong:

 1. Quan hệ với cấp trên:
 • Xin ý kiến, và chịu sự chỉ đạo giải quyết - điều hành công việc hàng ngày của kế toán trưởng, của ban Giám đốc.
 • Cập nhật công việc thường xuyên theo tiến độ, đáp ứng kịp thời báo cáo trong công tác quản trị khi có yêu cầu của cấp lãnh đạo.
 • Tham mưu và đề nghị giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn.
 • Nhận lời giải thích hoặc hướng dẫn rõ hơn về công việc                                            
 • Đáp lại những yêu cầu của cấp trên.
 1. Quan hệ hàng ngang với đồng nghiệp ngang cấp
 • Phối hợp các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trên tinh thần đoàn kết, hòa đồng cùng nhau chia sẻ những ý tưởng cải tiến trên tinh thần đoàn kết, hòa đồng cùng nhau tiến bộ.
 • Hiểu rõ đồng nghiệp và các hoạt động của họ.

 

Bên ngoài:

 1. Với khách hàng: Thực hiện các công việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhằm đảm bảo công việc được thuận lợi, tạo hình ảnh tốt cho công ty.
 2. Quan hệ xã hội: Phối hợp các hoạt động mang tính xã hội, hoạt động công đoàn; nhằm tăng cường hình ảnh, uy tín của Công ty và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.
 3. Với cơ quan thuế: Tham gia các lớp tập huấn về thuế, liên hệ để dược tư vấn hỗ trợ các chính sách, quy định theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

 


Phúc lợi xã hội


 1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, CÁC QUYỀN LỢI KHÁC :
 • Chế độ lương theo thỏa thuận, thu nhập theo vị trí công việc.
 • Thụ hưởng về trách nhiệm và quyền lợi theo Thỏa ước lao động tập thể của công ty.
 • Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo của công ty.
 • Tham gia đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật và Công ty
 • Các chính sách, Quy chế phúc lợi Công ty ban hành.

Chia sẻ zalo trên sanketoan.vnChia sẻ Zalo

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

Các bước nộp hồ sơ

Bước 1 : Lập CV, kiểm tra kỹ CV và nộp hồ sơ
Bước 2 : Test trình độ qua trắc nghiệm
Bước 3 : Phỏng vấn sơ loại cùng chuyên gia
Bước 4 : Nhận thông báo kết quả: Đạt ,chưa đạt
NỘP HỒ SƠ

Vui lòng bấm nút "Nộp hồ sơ" để ứng tuyển vào vị trí công việc này."

THÔNG TIN THAM KHẢO


Địa chỉ liên hệ:

221 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh


VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×